Tietosuojakäytäntö

Hyvä käyttäjä, kiitos käynnistäsi osoitteessa smegshop.fi (”Verkkosivusto”).  Tästä selosteesta löydät hyödyllisiä tietoja siitä, miten Smeg Finland käsittelee henkilötietojasi.

1. TIETOJA MEISTÄ – REKISTERINPITÄJÄ

Henkilötietojen rekisterinpitäjä on Smeg Finland, jonka rekisteröity osoite on Helsinki (”Smeg”). Smegiin voi ottaa yhteyttä postitse edellä kerrottuun osoitteeseen tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen privacy@smeg.se.

2. VERKKOSIVUSTON KAUTTA KÄSITELTÄVÄT TIEDOT

Kun käyttäjä käyttää ja selaa Verkkosivustoa, rekisteröi käyttäjätilin tai hankkii tuotteita Verkkosivustolta, Smeg käsittelee käyttäjää ja hänen hankkimiaan tuotteita koskevia henkilötietoja. 

2.1 Suoraan antamasi tiedot
Kun käyttäjä rekisteröi tilin ja ostaa tuotteita Verkkosivustolta, keräämme häneltä suoraan seuraavat henkilötiedot:

  • henkilö- ja yhteystiedot (etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, maa, kaupunki, osoite, käyttäjätunnus ja salasana)
  • tiedot hankitusta kodinkoneesta ja muista hankituista tuotteista (tyyppi, hinta, malli, tunnistenumero ja sarjanumero)
  • maksutiedot ja muut kodinkoneen tai hankittujen tuotteiden toimittamiseksi tarvittavat tiedot.

2.2 Tiedot, jotka Smeg saa Verkkosivuston selaamisen seurauksena
Kun käyttäjä käyttää Verkkosivustoa, saamme tietoja älypuhelimesta ja/tai tabletista, jolla Verkkosivustoa käytetään, tiedot verkkosivuston käytöstä (esimerkiksi virheistä ja sivuston kaatumisesta) sekä laitteen IP-osoitteen, siihen asennetun käyttöjärjestelmän ja URI (Uniform Resource Identifier)  tunnuksen.

3. MIKSI KÄSITTELEMME KÄYTTÄJÄN TIETOJA

3.1 Tietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Käsittelemme käyttäjän tietoja seuraaviin tarkoituksiin ja käsittelyn perustana ovat seuraavat oikeusperusteet:

A.    Tilin luominen ja Verkkosivustolle rekisteröityminen, Verkkosivuston selaaminen, sen rajoitettujen alueiden käyttäminen ja palvelujemme käyttäminen verkossa: Tietojen käsitteleminen on tarpeen meidän ja käyttäjän välisen sopimuksen tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden täytäntöönpanoa varten, mukaan lukien käyttäjän profiilin ylläpitäminen ja hänen pyytämiensä palveluiden toimittaminen. Oikeusperuste on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta.

B.    Tuotteidemme ostaminen verkosta ja niiden toimittaminen laskun ja tarvittavan dokumentaation kanssa meidän ja käyttäjän välisen sopimuksen tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden täytäntöönpanoa varten. Oikeusperuste on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta.
C.    Käyttäjän kanssa solmitun sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttäminen, sopimuksen toteuttaminen sekä meitä koskevien lakisääteisten velvoitteiden, esimerkiksi kuluttajansuojalain asettamien velvoitteiden täyttäminen. Oikeusperuste on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta.

D.    Verkkosivuston ja ostotapahtuman tietoturvan varmistaminen sekä valtuuttamattomien tai vahingollisten toimien ja verkkohuijausten estämiseksi oikeutetun etumme perusteella ja voimassa olevien lakien rajaamalla tavalla. Oikeusperuste on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta.

E.    Käyttäjän tietojen lähettäminen hänen suostumuksellaan Smeg Nordic AB:lle, Dockplatsen 1 211 19 Malmö, joka lähettää käyttäjälle (automaattisesti esimerkiksi sähköpostitse tai tekstiviesteinä) Smegin tai Smeg-konserniyhtiöiden tuotteita koskevaa myynti- ja markkinointimateriaalia sekä kutsuja Smegin järjestämiin kampanjoihin, tapahtumiin ja asiakkaiden tyytyväisyyttä selvittävin markkinatutkimuksiin ja kyselyihin. Oikeusperuste on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta.

3.2 Tietojen antaminen

Joihinkin käsittelytoimintoihin ja käsittelyn tarkoituksiin tarvitsemme tiettyjä tietoja käyttäjältä. Muista tiedoista käyttäjä voi vapaasti valita, mitä tietoja hän antaa.

Joidenkin kohdassa 3.1 A, B, C ja D mainittujen tietojen antaminen on pakollista (tällaiset tiedot on merkitty rekisteröitymislomakkeeseen tähdellä). Jos käyttäjä ei anna näitä tietoja, käyttäjäprofiilia ei voida luoda eikä käyttäjä voi rekisteröityä Verkkosivustoon tai käyttää kaikkia Verkkosivuston palveluita. Muiden pyydettyjen tietojen antaminen on vapaaehtoista.

4. KUINKA PITKÄÄN KÄSITTELEMME KÄYTTÄJÄN TIETOJA

Käsittelemme ja säilytämme käyttäjän tietoja niin pitkään kuin kohdassa 3 mainittujen toimien toteuttaminen sitä edellyttää.

Käyttäjän tietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen niihin tarkoituksiin, joihin ne on kerätty ja joihin niitä käsitellään. Tietoja ei missään tapauksessa säilytetä pitempään kuin 10 vuoden ajan verkko-ostoksen tekohetkestä tai tämän ajan ylittävän lakisääteisen ajan.

Poistamme kohdassa 3.1 E) mainittuihin tarkoituksiin keräämämme tiedot markkinointitietokannastamme heti, jos käyttäjä ilmoittaa peruuttavansa suostumuksensa (säilytämme kuitenkin tiedon käyttäjän ilmoittamasta suostumuksen peruuttamisesta, jotta emme enää jatkossa lähetä hänelle suoramarkkinointia). Sähköistä markkinointiviestintää koskevan suostumuksen dokumentaatio säilytetään kahden vuoden ajan suostumuksen peruuttamisesta.

5. KEIDEN KANSSA JAAMME HENKILÖTIETOJA

Smeg käyttää kolmannen osapuolen tarjoamia palveluita Verkkosivuston ja sähköisen kaupankäynnin palveluiden toiminnan helpottamiseen. Nämä kolmannet osapuolet käsittelevät käyttäjien henkilötietoja. Nämä tahot saavat käyttää tietoja vain Smegin kanssa tehdyn sopimuksen tarkasti rajoittamalla tavalla ja vain tarkoituksiin, jotka ovat tarpeen, jotta käyttäjä voi käyttää palveluita.

Lisäksi Smeg käyttää tietojen säilyttämistä varten isännöintipalveluita tarjoavia palvelutoimittajia sekä Sovelluksen teknistä tukea ja kehityspalveluita tarjoavia yrityksiä. Näillä yrityksillä voi olla pääsy henkilötietoihin tukipalveluiden tarjoamisen yhteydessä sekä toimintahäiriö- tai tiedonsiirtotilanteissa.

Smeg säilyttää henkilötietoja pääsääntöisesti vain Euroopan unionin alueella. Jos henkilötietoja siirretään Euroopan unionin ulkopuolelle, Smeg solmii sitä varten erityiset Euroopan komission hyväksymät mallisopimuslausekkeet, jotka velvoittavat palvelutoimittajaa suojaamaan tiedot.  Kopiot henkilötietoja suojaavista asiakirjoista ovat saatavissa sähköpostitse osoitteesta privacy@smeg.se.

Jos käsittelemme käyttäjän henkilötietoja markkinointitarkoituksiin, alihankkijat, mukaan lukien markkinointitoimistot, käsittelevät näitä tietoja myyntitietojen hallintaa ja siirtämistä (sähköpostitse tai puhelimitse), markkinatutkimusta tai muita myynninedistämistoimenpiteitä, kuten kilpailuja tai tapahtumia, varten.

Lisäksi käyttäjien tietoja välitetään riippumattomille ammatinharjoittajille, kuten ulkoisille tarkastajille ja konsulteille, konsulttiyrityksille, toimivaltaisille viranomaisille (lain vaatimusten täyttämiseksi) sekä muille Euroopan unionissa sijaitseville Smeg-konsernin yhtiöille. Lisäksi siirrämme tietoja yritykselle, joka toimii itsenäisenä rekisterinpitäjänä ja tarjoaa Verkkosivuston kautta ostettujen tuotteiden maksupalvelun.

6. KÄYTTÄJIEN OIKEUDET JA NIIDEN KÄYTTÄMINEN

Käyttäjällä on tiettyjä henkilötietoihinsa liittyviä oikeuksia, mukaan lukien oikeus vastustaa niiden käsittelyä tietyissä tilanteissa. Käyttäjä voi käyttää näitä oikeuksiaan ottamalla meihin yhteyttä kohdassa 1 mainittujen yhteystietojen kautta. Smeg pyrkii parhaansa mukaan toteuttamaan käyttäjän oikeuden käyttää oikeuksiaan.

Rekisteröidyllä on oikeus

  • saada vahvistus siitä, käsittelemmekö häntä koskevia tietoja, saada tietoonsa näiden tietojen sisältö ja saada niistä jäljennös (oikeus saada pääsy tietoihin)
  • päivittää, muuttaa ja/tai oikaista henkilötietojaan (oikeus tietojen oikaisemiseen)
  • pyytää tietojen poistamista tai niiden käsittelyn rajoittamista EU:n tietosuoja-asetuksen määrittelemissä olosuhteissa, joihin kuuluu tietojen lainvastainen käsitteleminen tai tietojen säilyttäminen, vaikkei se ole tarpeen niihin tarkoituksiin, joihin tiedot on kerätty tai muuten käsitelty (oikeus tietojen poistamiseen ja käsittelyn rajoittamiseen)
  • peruuttaa antamansa suostumus, huomioiden kuitenkin, että suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen (oikeus peruuttaa suostumus)
  • tietyissä olosuhteissa saada toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja pyytää kyseisten tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista (oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen)
  • vastustaa henkilötietojen käsittelyä tietyissä olosuhteissa (erityisesti jos meidän ei tarvitse käsitellä tietoja noudattaaksemme sopimukseen perustuvaa tai muuta lakisääteistä vaatimusta tai jos käytämme tietoja suoramarkkinointiin) (vastustamisoikeus)
  • olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn.

Jos rekisteröity uskoo, että hänen tietojaan ei ole käsitelty tietosuoja-asetuksen mukaisesti tai jos hänen käsittelyämme koskevaa valitustaan ei ole ratkaistu, hän voi tehdä valituksen sen jäsenmaan valvontaviranomaiselle, jossa hän asuu tai työskentelee tai jossa väitetty rikkomus tapahtui.